New Technologies

Business Environment & Health Expert

JAARTRAJECT STRALING VOOR HET BEDRIJFSLEVEN EN ORGANISATIES

Stralingsvrijhuis heeft met ALTERNALIVE VOF een scholingstraject van een jaar over straling voor het bedrijfsleven ontwikkeld die kan leiden tot een nieuwe (deeltijd of aanvullende) functie die wij BUSINESS ENVIRONMENT & HEALTH EXPERT noemen.

De reden dat we deze functie hebben ontwikkelt komt voort uit onze conclusies uit de vele stralingsonderzoeken en gesprekken met stralingsgevoelige personen waaruit blijkt dat zij onnodig veel aan elektromagnetische straling worden blootgesteld, wat bijdraagt aan het ontstaan van gezondheidsklachten. Lees meer over straling op de werkvloer via deze link.

INVLOED VAN STRALING OP DE WERKOMGEVING EN BEDRIJFSRESULTATEN

De overdaad aan elektromagnetische velden creëeren een alles behalve optimale werkomgeving. Het gevolg is een verlaagde productiviteit, verhoogd ziekteverzuim en een verslechtering van de werksfeer. Voor menig manager zijn dit nu juist zeer belangrijke criteria voor een sucesvol draaiende afdeling, bedrijf of organisatie. Ook naar de (nabije) toekomst toe is het belangrijk voor organsiaties om deze materie op te pakken. De motivatie hiervoor is te lezen via deze link.

Deze jaarcyclus zorgt voor extra 'knoppen' om die criteria positief bij te kunnen sturen.

WELKE KENNIS DOET DE DEELNEMER OP

Als eerste zal de deelenemer gedegen kennis over en begrip van de invloed van straling op het menselijk lichaam opdoen tijdens de Basisopleiding Straling. Dit is een 7-daagse training met 50/50 theorie en praktijk (meten en casussen). Deze basisopleidng wordt een aantal malen per jaar georgansieerd door Stralingsvrijhuis. De data voor deze training vind je hier.

De deelnemer leert vraagstukken en klachten van werknemers over elektromagentische velden m.b.t. gezondheid juist te interpreteren en serieus en doelgericht af te handelen. Dit geeft ook het management handvaten om op dit aspect te sturen en er desgewenst over te rapporteren wanneer dit organisatiebreed wordt gedragen.

Hij begrijpt de impact en effecten van elektromagnetische velden op het lichaam.

De deelnemer wordt gedurende het eerste jaar maandelijks begeleid met het doel verantwoord zelfstandig metingen te kunnen verrichten met behulp van kwalitatief hoogstaande meetinstrumenten. Aan de hand van meetresultaten kan een passende en onderbouwde aanpak van stralingsproblemen worden opgesteld.

Hij/zij zal in staat zijn om het vraagstuk straling waar dan ook gewenst op de agenda te zetten en op een positieve manier voor sponsoring zorgen en hiermee zijn werkveld uit kunnen breiden.

Dit betekent ook dat na afloop adviserend kan worden optreden naar bv. het management, de HR-afdeling, IT-afdeling of ARBO-vertegenwoordiger. Gedurende het eerste jaar kan hierin begeleiding worden geboden door Alternalive/Stralingsvrijhuis.

Beleid opstellen over de omgang met straling in het bedrijf behoort ook tot het jaartraject. De deelnemer zal hierin worden begeleid en ondertsteund vanuit de opleiding wanneer dit gewenst is.

Deze rol kan ook worden gezien als uitbreiding op een bestaande functie (bijv. aan QA of HR).

Kosten

De kosten voor het volledige traject bedragen €9.975,00 (inclusief Basisopleiding straling, jaar lang maandelijks begeleiding op locatie en meetapparatuur).

De opleiding vindt deels extern en intern plaats.

Lees meer over deze Business Environment & Health expert rol via deze link.

Alternatief

Je kunt er ook voor kiezen alleen de basisopleiding straling te volgen. Dit kan individueel en is dan exclusief meetapparatuur, begeleiding en extra's.

De prijs van de groepsvariant bedraagt 1100. Je hebt waarschijnlijk al eens hierover gelezen. Deze duurt 7 cursusdagen met de volgende elementen: theorie (fysiologie, pathologie) en praktijk (meten etc.), advies, werken met klanten, uitvoeren stralingsonderzoek (ook op afstand) en harmoniseren van woningen.

Individueel betaal je eveneens 1100, maar kun je veel sneller werken en nemen we 3 dagen intensief de tijd voor de opleiding. Voordeel is dat de opleiding geheel op jouw agenda kan worden afgestemd zodat je weinig werktijd hoeft te verliezen. Ook de inhoud kan worden afgestemd op de al aanwezige kennis of vaardigheden.